Projectmanager interim of interne coaching

Project Optimalisatie kan u de volgende disciplines aanbieden. Dit is vanzelfsprekend altijd afhankelijk van uw specifieke doelstellingen en de gekozen projectaanpak:

- Project Start Up: sessies t.b.v. sterke opstart van nieuwe projecten
- Project Review: diagnose verbeterpunten op individuele projecten of de huidige projectaanpak in uw organisatie
- Project Coaching: constructieve en lerende samenwerking met een startende projectmanager of opdrachtgevers
- Project Management Consultancy: advies en implementatie van (geoptimaliseerde) projectaanpak
- Inhuur Project Management rollen: als Project Manager of Project Management Officer

SMART verwoorden van alle diensten

Alle diensten worden zo SMART mogelijk verwoord, waarbij in eerste instantie zelfs gestreefd wordt naar een vertaling in tastbare producten. SMART maakt een doelstelling  beter op te stellen. Zo bestaat SMART uit specifiek, meetbaar, acceptabel, rendabel en tijdsgebonden.  Na het maken van deze SMART doelstellingen weet u als klant precies wat u kunt verwachten. 

Projectaanpak: hoe gaat Peter ter werk?

Als eerste stap, na de persoonlijke kennismaking, worden d.m.v. een intakegesprek de kaders van de opdrachtformulering vastgesteld in nauwe samenwerking met de klant. Al in dit eerste contact is juist ook een positieve onderlinge relatie van essentieel belang. Wilt u graag een afspraak maken of wilt u Peter inzetten als projectmanager of officer? Neem dan contact op!

 
Projectmanager interim of interne coaching
Logo Facebook Logo LinkedIn